כנס בר-אילן להתנדבות
הגדל

כנס בר-אילן להתנדבות
ההתנדבות באחריות מי?
יום ב', כ״ז בשבט תשע״ה, 16.2.2015, אוניברסיטת בר-אילן - אולם מינץ
                  יו״ר הכנס - ד״ר אהרן יורק


הכנס יעסוק בסוגיית האחריות לקידום ההתנדבות והובלתה בחברה הישראלית. במסגרת זו, נבחן את תופעת ההתנדבות ממגוון רחב של נקודות מבט בדגש על ראייה רב מגזרית. 


 9:00-9:30       התכנסות ורישום


9:30-10:00      דברי פתיחה 

                                     פרופ' ליאת קוליק, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגב' וייספלד 

                       אוניברסיטת בר-אילן

                       ד״ר רמי סולימני, מנכ״ל אשלים - ג׳וינט ישראל

                       עו״ד יורם סגי זקס, יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות

                       מר קינן רבינו, סמנכ״ל מיזמי החזון, קרן אריסון

                       מר איתן טימן, נציג משרד החינוך


  10:00-11:00  ההתנדבות באחריות מי?

                       מנחה: גב׳ גל גבאי,עיתונאית, במאית ומגישת תכניות טלוויזיה

                       בהשתתפות:
                       מר יוסי סילמן, מנכ״ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים

                       עו״ד גלעד סממה, מנכ״ל המשרד לאזרחים ותיקים

                       מר  רון שני, ראש מ.א.  משגב

                      מר שוקי ארליך יו״ר יוזמת ״יכולים - נותנים״

                      מר יוסי היימן, מנכ״ל אשל - ג׳וינט ישראל

                      גב' בלה אברהמס, סמנכ"לית קשרי חוץ אינטל ישראל


 11:00-11:20התנדבות בשעת חירום
                    ממצאי מחקר על התנדבות ומתנדבים בשעת חירום ־ מבצע ״צוק איתן״

                   פרופ׳ ליאת קוליק, בית הספר לעבודה סוציאלית ע״ש לואיס וגבי וייספלד  אוניברסיטת בר- אילן

11:20-11:35  "סליחה על ההפרעה"
                      סטנד אפ על בריאות הנפש מהזוית האישית - עמותת לשמ"ה

11:35-12:00   הפסקה קלה

12:00-13:15  מושבים מקבילים
                     חוכמת האקדמיה וחוכמת השדה: כלים, אוכלוסיות, מחקרים וסגנונות התנדבות
                     טכנולוגיה • אזרחים ותיקים • מיצוי זכויות • בני נוער • עולם העבודה
                     • רשויות מקומיות • מחקרים חדשים • פילנתרופיה והתנדבות


13:15-13:30 חוזרים למליאה


 13:30-14:40 ההתנדבות מנקודות מבט שונות
                      • ״בשורת המתנדבים בצומת הצרכני״
                        מר יואל חשין, יו״ר ומייסד 2B Community
                      • המיזם הבין-מגזרי לקידום ההתנדבות וההשתתפות החברתית תמונת מצב

                         נילי דרור, האגף למשאבי קהילה משרד הרווחה והשירותים החברתיים,

                        גב׳ רונית בר, ג׳וינט ישראל
                      • ההתנדבות כמחוללת שינוי חברתי-כלכלי־לאומי דרמטי

                       אלוף במיל׳ דורון אלמוג, יו״ר עלה נגב -נחלת ערן


            14:40   ארוחת צהרים קלה    
                                       


לפרטים ולבירורים: תמי פרדו 054-4308080, jpardo@netvision.net.il עלות השתתפות בכנס- 50 ₪ בהרשמה מוקדמת,  

 70 ₪  בהרשמה לאחר ה  10.2.15.   אם הנך זקוק/ה להנגשה, אנה פרט/י בטופס ההרשמה.

 
 

עבור לתוכן העמוד