"אות מופת לפעילות חברתית"
הגדל

"אות מופת לפעילות חברתית"

 

כנס שדרות לחברה וידידות לשנת התשע"ד 2014

 

״המועצה הלאומית להתנדבות בישראל" מעניקה בתיאום עם ״כנס שדרות לחברה וידידות״ ״אות מופת" על פעילות חברתית, שנועד לעודד פעילות חברתית במדינת ישראל, לחזק את המרקם החברתי, לתרום ללכידות חברתית ולשפר את איכות החיים של הקהילה והיחידים בתוכה.

 

האות יוענק לבודדים ו/או לקבוצות, שהצטיינו בתחום בו הם פועלים ופעילותם תרמה תרומה ייחודית בעלת ערך לחברה.

השנה יוענק האות ע״י יו"ר הכנסת, ח״כ יולי יואל אדלשטיין.

 

ועדה מיוחדת מטעם "המועצה הלאומית להתנדבות בישראל״ וכנס שדרות לחברה וידידות; תבחר את שלושת הזוכים.

כל אזרח או ישות משפטית רשאים להציע את מועמדותם ו/או מועמד אחר לאות.

 

לשם קבלת שאלוני המלצה יש לפנות אל: ״המועצה הלאומית להתנדבות בישראל"

ת.ד. 162275 מיקוד 61621 

טלפון. 03-5608888 פקס03-5606670:  

 

 

www.lvolunteer.org.il | ivolunteer@ivolunteer.org.il

 

 

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 12.10.14

עבור לתוכן העמוד