ברכה ליום ירושלים תשע"ד
הגדל

ברכה ליום ירושלים  תשע"ד

"העם כולו מאוחד בירושלים, בירת הנצח של עמנו. ...המכביה נושאת את מסר המכבים, האומר שאנו לוחמים בגבורה כאשר צריך. ואנו נחושים לשאת שלום כאשר אפשרי. המכביה נושאת את חזון נביאנו להיות עם סגולה. עם ידידותי לקרוב ולרחוק, בתקווה שיום יבוא ומגרש ספורט יבוא במקום שדה קרב..... המכביה ה-19 נערכת היום, בירושלים המאירה, בירושלים המאוחדת. ירושלים המסמלת את נצחונו של העם היהודי ...אתם נושאים בגאון את הדגל הכחול הלבן, דגל העצמאות והשלום.(דברי הנשיא פרס בטקס פתיחת המכביה)

 

אין עיר בעולם המסמלת את שיבת ציון ואת קיבוץ הגלויות בישראל ואת התחדשות ישראל בארצו יותר מירושלים.

הרב קוק אומר: " לבשי בגדי תפארתך עמי" , אל מי פונה המשורר הוי אומר אל ירושלים ומהם בגדי תפארתה? עמי! נמצאת למד כשישראל עולים לירושלים לובשת היא הוד ותפארת"

ירושלים היא לב האומה, הצנחנים וחיילי צה"ל, נשבעים אל מול הכותל ,על ספר הספרים הנצחי, התנ"ך, תיירים מכל קצוות תבל, באו לחזות בנס של שיבת עם ישראל לארצו ,של התחדשותו ובינינו המחודש. אחרי אלפי שנות ציפיה והמתנה בזוועות הגלות וייסוריה , שבנו אל ארצינו והתחדשנו בתוככי ירושלים ,על 815,300 התושבים החיים בה כיום.

הצמיחה וההתחדשות הפיסית , תנופת הבניה ועיזוז המעשה, משקפת את הצד המעשי בבנין הארץ וירושלים כדברי דוד בן גוריון:"על דורינו אנו הוטלה מחדש מעמסה  הכפולה של שבי ציון הראשונים ובקנה מידה גדול פי כמה, לא חומת ירושלים בלבד- אלא שממת הארץ כולה , שומה עליו לבנות ולהפריח" ואם תמצי לומר לא רק בבנין הארץ הפיסי תגאל הארץ , אלא גם ובעיקר במעשי  החסד של בניה ובנותיה במעשי ההתנדבות והטוב הנתינה והצדקה שהרי :" ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה",אבני היסוד של בינינה של ישראל וירושלים הם ההתנדבות וגמילות החסדים, כדברי הנביא מיכה :" מה ה’ אלהיך שואל מעימך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם ה’ אלהיך".

 בינימין זאב הרצל עמד על הערך הרוחני המוסף של עם ישראל בארצו באומרו: "אין אני מאמין כי עם התנ"ך שהתמיד בקיומו מתוך סבל קשה כל כך , לא עשה זאת אלא כדי להביא את אמצעי התחבורה החדישים אל ביתו. הכרח הוא שיהיה טעם אחר ותכלית אחרת ליסוריו של העם עשיר הניסיונות. כיסופים אל הצדק, אל ההתעלות האנושית"...

תמצית ההתעלות האנושית, פסגת האנושיות היא ההתנדבות והנתינה "  ואהבת לרעך כמוך". המתנדבים בישראל בכלל ובירושלים בפרט מאירים את אור החסד הנתינה והצדק האנושי ומושיטים יד של טוב ואור לכל אדם באשר הוא אדם, בלי הבדל דת גזע ומין.

אורה של ירושלים יאיר מקצה העולם ועד קצהו מקום בו נהיה טובים, אדם לחברו ונבנה אותה אריח על גבי לבנה במעשי ההתנדבות והנתינה האחווה והרעות בין אדם לאדם.

ברוכים תהיו אוהבי החסד, אחי המתנדבים

 

יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד