אספה כללית
הגדל

 

 

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

מודיעה על קיומה של

אספה כללית

 

 

שתתקיים ב- 11 ליוני 2014  בשעה 15:00

בעיר אשדוד

בית ויצו -  גבעת יונה רחוב יאיר 4 אשדוד

 

תודת המועצה וחבריה נתונה לעיר אשדוד על הארוח.

 

                                     

סדר היום:

                                 דברי פתיחה

                                 בחירת יו"ר האספה

                                 דיון אישור דו"חות כספיים

                                 דיון ואישור דו"ח ועדת ביקורת                          

                                 אישור מורשי חתימה

                                 אישור רו"ח ואיור ועדת ביקורת

 

המועצה מייחסת חשיבות רבה לנוכחות חבריה באספה הכללית

              כל המעוניין/ת לקחת חלק באספה יאשרו השתתפותם.  

 

הישיבה תתקיים ויתקבלו בה החלטות בכל מספר אנשים שיגיעו

 

לכבוד

המועצה הלאומית להתנדבות.

 

באמצעות מייל     ivolunteer@ivolunteer.org.il

או

    טלפון המועצה                                           03-5608888

    טלפון מ"מ יו"ר המועצה גב' חיה כהן             054-5479080

    פקס המועצה                                             03-5606670

 

שם פרטי

שם משפחה

אירגון

טלפון נייד

טלפון קווי

דו"אל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        בברכה 

עו"ד יורם סגי זקס יו"ר המועצה.  גב' חיה כהן מ"מ יו"ר המועצה

 

עבור לתוכן העמוד