גידול מדאיג במספר העניים
הגדל

                                                                                                                                                                                                              

                                                                          כ"ו תמוז תשע"ב

                                                                            4 ביולי 2013

                                                                                                                                                         

 

יו"ר  ומנכל`י ארגוני ההתנדבות

העוסקים בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות

 

מכובדי,

 

לאור הנתונים המדאיגים הנוגעים לגידול במספר העניים והאוכלוסיות המוחלשות הזקוקות לסיוע בסיסי ולאור הגזירות הכלכליות החדשות שעלולות להחמיר את המצב, המועצה הלאומית להתנדבות לישראל מעוניינת להגביר ולחזק את ההתנדבות בתחום המלחמה בעוני באמצעות האירגונים המטפלים ומסייעים בתחום זה.

 

בין היתר, סברנו  בהיוועצות עם ארגונים נוספים העוסקים בתחום, כי נכון יהיה להקים בשלב ראשון , שולחן עגול לאירגוני מתנדבים  המטפלים בעוני, במטרה לחשוב ולבצע תוכניות להקטנת מימדי העוני בישראל ולסיוע לאוכלוסיות מוחלשות.

 

אנו מעוניינים לכלול בתהליך כמה שיותר ארגונים המעוניינים לפעול  ולשנות המציאות ונרצה אף לרתום את הממשלה למהלך משותף עם המגזר השלישי ולכן נודה לכם על השלמת השאלון המצו"ב על מנת שנוכל לקבל מידע מוקדם על הארגון ולכלול אותו בתהליך.

 

אין חובה להשיב על כל השאלות בשאלון ,אך נשמח לקבל מידע מלא ,ע"מ לעשות בו שימוש מיטבי  ולקבל תמונת מצב מלאה .כמו כן, המידע נדרש לנו לצרכים שונים ויתכן שגם יינתן לו פומבי ע"מ לבצע שת"פ בין ארגונים שונים.

 

את השאלון יש להעביר לעו"ד חנה אזולאי רכזת תוכנית הסיוע במועצה

באמצעות מייל:  gmail.com@or.segev    פקס: 03-5606670

נשמח לעמוד לרשותכם לכל הבהרה ו/או סיוע ונודה על שיתוף הפעולה.

נודה לקבלת הטופס בהקדם.

 

נכנס ישיבה בנושא זה ב18/7/13 י"א באב תשע"ג , למיפוי  צרכים ולחשיבה משותפת , במועצה הלאומית להתנדבות בישראל רחוב יגאל אלון 30 ת"א בשעה 9:30. נשמח לראותכם.

 

 

                                                         בברכה,

 

                                                                                   עו"ד יורם סגי זקס

                                                                 יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל  

 

עבור לתוכן העמוד