שמחת ההתנדבות והנתינה בפורים!!
הגדל

שמחת ההתנדבות והנתינה בפורים!!

"ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות...והעיר שושן צהלה ושמחה: ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"...

יותר אולי מכל חג אחר מסמל חג הפורים את המהפך, את השינוי לטובה, מבירא עמיקתא, ממצב הנראה אבוד , לאגרא רמה, את התפנית לטובה בעלילה , ממש כשהכל נראה קשה וחשוך ונראה שאין תקווה , דווקא אז מתהפך המצב לטובה באופן מהיר ומיידי , כי תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר , או בלשונה של מגילת אסתר : "והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב" .

הסיפור של מגילת אסתר, נוגע בנו בעומק הנשמה כי הוא הסיפור של עם ישראל.

בסיפור התקומה והבינין שלנו יש חושך עצב ומאבקים , התמודדויות לא פשוטות ואתגרים מורכבים, אויבים המבקשים לכלות אותנו אז והיום ובכל זאת בתוך כל השצף קצף הפורימי הזה , בתוך הגעש והתסיסה , יש אופטימיות ותקווה, שינוי לעתיד טוב, מדנה חופשית וריבונית עם חתירה ליותר סולידריות חברתית וערבות הדדית, אחווה רעות וחברות, בין אדם לחברו , "לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים".

המגילה מגלמת בתוכה את היסודות והעקרונות ההכרחיים לבניית חברה מתוקנת וערכית הכוללת: גמילות חסדים משפט וצדקה .

כי בתוך השמחה הגדולה בתוך משוש ההצלה מסכנת הכליון אשר רחפה על ראשם של היהודים כולם , הדרך להכרת הטוב , הדרך להוקיר תודה , עוברת דרך משלוח מנות איש לרעהו ודרך המתנות לעניים ,או אם תרצו לומר דרך גמילות חסדים(שהרי משלוח מנות הוא לעניים ועשירים כמו הגמילות חסדים) וצדקה(מתנות לאביונים). אלו המפתחות החשובים ביותר שלנו לחברה מתוקנת הוגנת וצודקת שיש בה צדק חברתי וערבות הדדית ביננו שיש בה הושטת יד וחמלה לחלש ולדל. (ביחד עם המשפט אשר במהותו הוא חותר לתת לצדיק כצדיקותו ולרשע כרשעתו ומתגלם יותר מכל במשפט בקשר לגורלו המר והנמהר של המן הרשע :"ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ : על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור"...).

בחג הפורים הזה בתוך השמחה העצומה שלנו על המקום בו אנו נמצאים היום על העובדה שאנו כחברה וכעם נמצאים במעלה הדרך במעלה ההר וצועדים לקראת שנתה ה65 של מדינת ישראל ושנת ה40 של המועצה להתנדבות בישראל נזכור וננצור את העקרונות הללו כעקרונות מפתח לביניננו, נשים דגש על הרוח לפני החומר, נושיט יד של אחווה ועזרה לאחינו אשר לא שפר גורלם כגורלינו,נפיח תקווה במי שזקוק למילה טובה של נחמה ולחיזוק מעודד של אהבה, נסור מרע ונעשה טוב ונעלה מעלה מעלה כעם אחד בלב אחד.

בבחינת " הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית . כי תראה עירום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם... אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח. והלך לפניך צדקך כבוד ה’ יאספך...."חג פורים שמח .אוהבי החסד אחי המתנדבים.

יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד