הרמת כוסית עם ארגוני המתנדבים בכ"ס
הגדל

בתמונה המצ"ב משמאל לימין: ראש העיר כ"ס- מר יהודה בן חמו, יו"ר מועצת ארגוני המתנדבים הנוכחי- צביקה ימי, אחראי על ההסברה ביד שרה כ"ס וחבר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל- ארנון פוקס,יו"ר יד שרה כ"ס רוני פרידמן שינפיין והתוקע בשופר הרב יואל ימיני.

 

גמר חתימה טובה  

ארנון פוקס  

הועד המנהל - "המועצה הלאומית להתנדבות בישראל"

Arnonf9@zahav.net.il

Tel : 054-4288909

עבור לתוכן העמוד