ברכת המועצה הלאומית להתנדבות בישראל לראש השנה תשע"ב
הגדל

שנה חדשה בפתח תחושה של התחלה חדשה באוויר. הזדמנויות חדשות, חברויות חדשות,תוכניות חדשות סיום פרק אחד והזדמנות להתחיל מהתחלה. לפתוח דף חדש ,נקי וחלק. טוב יותר.

הזדמנות לעשות טוב, להתנדב, לשנות להשפיע ולתקן.

בשנה החולפת קידמנו במועצה ונקדם את ההתנדבות בישראל, ראשית באמצעות השקה של תוכנית

" קהילה מתנדבת" בשותפות מלאה עם משרד העבודה והשירותים החברתיים וכן בשיתוף פעולה עם המרכז לשלטון מקומי, הסוכנות היהודית, מפעל הפיס ורוח טובה .

מכתבים יצאו לראשי ערים רשויות מקומיות ומועצות אזוריות בכל רחבי מדינת ישראל ,לציון תחרות "קהילה מתנדבת" אשר תיערך בכנסת ישראל, בחסות יו"ר הכנסת ושר הרווחה, בשבוע ההתנדבות הבין לאומי בחודש דצמבר השנה, בה יוכרזו ,לראשונה בישראל, שלוש הערים המתנדבות ביותר בישראל בטקס שייהפך ,כך אנו מקווים, למסורת, יעודד התחרות ההתנדבותית הבונה בין הרשויות המקומיות ויהווה יחד עם אמצעים רבים אחרים ,כלכליים וארגוניים, מנוף ותמריץ למטרת הדגל של התוכנית וליבת ייעודה של המועצה להתנדבות :

הכפלת מספר המתנדבים במדינת ישראל בארגונים ובערי וישובי ישראל.

המועצה אף פעלה השנה באמצעות הענקת עשרות רבות של אותות במסגרת אות הנשיא למתנדב, מגן שר הבריאות, מגן שר הגמלאים, מגן הקליטה, אות המופת החברתי של כנס שדרות אותות התנדבות בערים השונות ברחבי הארץ ובקרב ארגוני המתנדבים ועוד. ביצענו הדרכות והכשרות רבות בשיתוף פעולה מלא ומועיל עם ג’וינט ישראל האגף להתנדבות, בהם השתתפו מאות ראשי ארגונים ומתנדבים ובאתר ההתנדבות שלנו ביקרו למעלה ממליון ומאתיים אלף מתנדבים.

סייענו לאלפים במסגרת טוענים משפטיים בבימ"ש לתביעות קטנות למימוש זכויותיהם ועוד פעילויות התנדבותיות רבות.

ווינסטון צ’רציל אמר כי : פסימיסטים רואים בכל הזדמנות קושי ,אופטימסטים רואים בכל קושי הזדמנות"

הראייה האופטימיות והחתירה לשינוי חרף הקשיים והמכשולים הרבים הנצבים כל העת אל מול מנהיגי ומתנדבי המגזר השלישי וארגוני המתנדבים , מאפיינת כל אחת ואחד מכם.

הפרשה שנקראה לפני ראש השנה פרשת נצבים נפתחת במילים :"אתם נצבים היום כלכם לפני ה’ אלהיכם.... לעברך בברית אשר ה’ אלהיך כורת עימך היום". ההדגשה היא על היום! אין המדובר בברית השייכת לזמנים עברו אלא בברית ובחיבור ובאחריות של עשייה ותיקון עולם המתחדש מידי יום ביומו מחדש ומוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו.

העובדה כי עשיית הטוב והנכון מצויה בהישג ידינו של כל אחד מאיתנו מודגשת מאד בפרשה:"כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא.. לא בשמים היא.... ולא מעבר לים.... כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" . עשיית הטוב והחסד, תלויה היא ראשית חכמה בלב מקום המחשבה והתיכנון ובפה מקום תחילת הביצוע וההוצאה מהכח אל הפועל במעשה של ממש.

ציינתי בעבר, כי במקום הזה של האחווה ,הערבות,האמונה, השמחה והתרומה במקום הזה ממש מתקיימות כל הברכות כולן: "ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך.... ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך.....יפתח ה’ לך את אוצרו הטוב את השמיים ...ולברך את כל מעשה ידך"

הנתינה מגביהה את האדם ומרוממת אותו, לא עוד צר עולמי כעולם הנמלה , אלא כשאני לעצמי מה אני ובמקום הזה ממש יתקיים באדם הנותן, במתנדב ברכה הטובה במיוחד לראש השנה:

"ונתנך ה’ לראש ולא לזנב והיית אך למעלה ולא תהיה למטה".

בשנה הבאה עלינו לטובה, בואו נפעל יחד בשילוב ידיים כדי לממש את החזון ולהפוך החברה הישראלית לחברה ערכית וטובה יותר. חברה בעלת ערבות הדדית, שהמשפט והצדקה אהבת האדם הדאגה לחלש ולדל והאמונה הינן מנשמת אפה.

אני מודה לכם מעומק הלב על המאבק המתמיד שלכם לשיפור פניה ודמותה של החברה בישראל ומאחל לכולנו שנת עשייה טובה ומבורכת,

ברוכים תהיו,

יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

עבור לתוכן העמוד