מא"ה נערכת לארגון כנס ארגוני מתנדבים עולמי
הגדל

מועצת ארגוני המתנדבים בירושלים נערכת לארגון כנס עולמי של ארגוני המתנדבים היהודיים מרחבי העולם, שיאפשר לימוד משותף ורוח חדשה במחנה המתנדבים בכל אתר ואתר בשנת השישים למדינת ישראל.
ננסה בעזרת עיריית ירושלים, להבטיח כי מציון תצא תורת ההתנדבות לכל אתר ואתר! כל מי שחשים שיש להם "מה לתרום" לכנס כזה- מוזמנים לפנות, בהקדם למא"ה:

המועצה להתנדבות י-ם, ת.ד. 6619 י-ם  91060

טל:02-6242853 פקס:02-6235129 דוא"ל:cvoj@bezeqint.net

עוד מהפעילות ההתנדבותית בירושלים:

  • לאחר שנים מתקדמת המועצה לקראת הקמת בית המתנדב בירושלים- יעד חשוב לקידום פעילותה.
  • גם בימים של חולין, לא שוכחים את הצורך בהיערכות מתנדבים לקראת רעידת אדמה, אם, חס ושלום, תיגזר עלינו. הארגונים הירושלמים מוזמנים להעביר למשרדי מא"ה בירושלים שמות של מתנדבים שיוכלו וירצו להשתלם בנושא, בשיתוף עם המופקדים על בטחון וחירום בעיריית- ירושלים.
  • מקום מרכזי בפעילות מועצת ארגוני המתנדבים בירושלים השנה- התנדבות למען העולים שקלטה ירושלים וגיוסם ושילובם של העולים חדשים בהתנדבות לרווחתם של נזקקי ירושלים. אין לי ספק, כי אין קליטה טובה יותר של עולים חדשים והשתלבות טובה יותר מהשתלבותם במערך ההתנדבות.
    בהקשר לכך ראוי יהיה, כי ארגוני העולים בירושלים ישתלבו במועצת ארגוני המתנדבים של ירושלים ויהיו חלק אינטגראלי ממנה.

גליון מס' 11. כסלו- טבת תשס"ח. נובמבר- דצמבר 2007

עבור לתוכן העמוד