נוער עולה יוזם ומתנדב
הגדל

תוכנית להפעלת נוער עולה בהתנדבות כמפעיל ומכשיר נוער עולה כיזמים 2001

יזמות אישית – חברתית

יזמות אישית – חברתית מייצגת גישה, הרואה את האדם כפרט הוליסטי, אשר באפשרותו לקחת אחריות על עצמו ולהעצים את אישיותו תוך נתינה והעצמת הקהילה והחברה.

יזמות אישית, דנה בכל הנוגע לפיתוח מנהיגות פנימית והבאתה לידי מימוש על-ידי יישום רעיונות יזמיים, בין-תחומיים לטובת הפרט ולטובת הסביבה, תוך התחשבות בצורכי קבוצות שונות בחברה ושמירה על זכויותיהן, ומימוש כישורים ויכולות אישיים.

אחד התנאים לצמיחת היזמות האישית, היא היכולת היצירתית המאפשרת הסתכלות מחודשת על דברים מוכרים ויציאה מקיבעונות מחשבתיים והתנהגותיים. היכולת היצירתית מאפשרת לזהות ייחודיות ורב גוניות, לראות את החיוביות והתרומה שיש לרב גוניות, ולנצלה לשם יצירת דפוסי התנהגות חדשים, תוך הערכת תרומת האחר בשל ייחודו.

בעולם בו נדרש הפרט חדשות לבקרים לעמוד בפני מצבים המאלצים אותו לבחור בין אפשרויות שונות, יש הכרח לפתח את כישורי היזם, המאפשרים, מחד, לשהות במצב קבוע, יציב ובטוח ומאידך, בו זמנית, בדינאמי ובמשתנה. כישורי היזם מאפשרים לו לגייס שותפים לעבוד אתם בצוות, תוך הכרה בזכותו של כל פרט בצוות, לעמוד על דעתו ועמדתו ויחד עם זאת להתגמש לשם אפשרות לקיום דיאלוג, שבו כל אחד יתרום את מיטבו למען הרעיון החברתי, אשר אותו רוצה היזם החברתי לממש.

התוכנית המוצעת מתבססת על המודל היזמי המשלב בין צרכי הפרט וצרכי הסביבה.

המודל היזמי עובד במספר שלבים ורבדים:

1. העצמה אישית

2. ברור צרכים אישים

3. ברור צרכי הסביבה – צרכי הנוער בסיכון גבוה

4. פיתוח רעיון יזמי המשלב בין צרכי הפרט והסביבה

5. פיתוח תוכנית לרעיון

6. גיוס שותפים

7. מימוש

הפעילות נעשית במקביל ברובד האישי וברובד הקבוצתי כך שהאלמנט הקבוצתי תורם למימוש אישי בקהילה.

התבגרות ופיתוח זהות

ההתנדבות הינה תהליך המאופיין בפיתוח ובצמיחה של המתנדב, המסגרת בה הוא פועל, סביבתו הקרובה והרחוקה והחברה בכלל. מוקד הפעילות ההתנדבותית אינו בהכרח ב"תוצר" אלא בבני האדם השותפים לתהליך זה. ההתנדבות באה לקדם את המתנדב למלוא צמיחתו האישית כמו גם לפתח בו את מירב האחריות החברתית. ההתנדבות בגיל ההתבגרות נותנת למתבגר שדה לבחון ולהביא לידי ביטוי את ערכיו, נטיותיו ואת כישוריו האישיים והחברתיים. ההתנדבות, המונחת, מציבה בפני המתבגר מראה בה נבחנים גם חולשותיו ודרכי ההתמודדות שלו איתם, דרכי התמודדות שלו עם דילמות מוסריות וערכיות, יכולותיו החברתיות ומאפשרת לו לצמוח ממשברים וללמוד מהם על משברים עתידיים.

פעילות במסגרת התנדבותית בלתי פורמלית מציעה למתבגר התנסות מורטורית מגוונת בתפקידים משמעותיים וחשובים לחברה ולפרט המתנדב, עם אפשרות לגלות יוזמה ואחריות, להתמודד עם בעיות.

לבדוק כישורים ויכולות, לבחון מערכת ערכים, לרכוש מיומנויות חברתיות ולעצב זהות אישית. ככזו, ניתן לראות בה התערבות חינוכית העשויה לפתח אוטונומיה אישית ולחזק מחויבות חברתית.

במחקרים שעסקו בהתנדבות בקרב מתבגרים נמצא כי מחויבות על אישית הלכה למעשה קשורים בקשר חיובי ובזיקה הדדית עם אושר אישי וחדוות חיים. האדם המתנסה במחויבות על אישית מתקרב אל היכולת הטמונה בו לחרוג מגבולות העצמי, ובה בעת הוא נהנה מתחושה פנימית של הגשמה וערך עצמי ומיכולת רבה יותר למצוא מקורות של שמחה אושר בחייו. הצורך בהגשמה עצמית ברמות שונות והדחף לקשר אנושי הכולל מרקיבים של עזרה לזולת והשפעה על מצבו של היחיד ושל החברה מתבטאים בברור בדבריהם של בני נוער המעורבים בפעילות התנדבותית בחברה. דחף זה אכן נראה הגיוני אם מתייחסים למוקדי ה"חיכוך" המאופיינים לגיל ההתבגרות – הצורך בתמיכה רגשית מצד אחד ומגמת התבטאות עצמאית מצד שני. שני צרכים אלה, כשהם באים לידי הגשמה חיובית, יוצרים אצל בני הנעורים תחושות של שמחה ואושר תוך כדי מודעות עמוקה למשמעות החיים.

ההתנסות במערכת התנדבותית שיש בה מגוון פעילויות חשובות, מפגש עם חברה אחרת, נטילת אחריות ופיקוח חברתי שאינו נוקשה מקדמת את התפתחות הפרט להשגת זהות והשתלבות בחברה החדשה בפרט ובחברה הבוגרת בכלל.

נוער עולה והתנדבות

הנער המהגר חווה שני מעברים מורכבים בו זמנית, מעבר מתרבות אחת לשנייה ומעבר מילד למבוגר, כל אחד מהמעברים הללו מציב בפני הנער אין ספור דילמות ושאלות מורכבות וכאשר שני המעברים מגיעים יחד השאלות מתחדדות ומופיעות בעוצמות אדירות. מרבית המתבגרים העולים מצליחים לספק לעצמם תשובות מתאימות והולמות לשאלותיהם כמתבגרים וכעולים גם יחד, ובכך הם יוצאים מחוזקים לדרכם כמבוגרים אך חלקם (מסיבות מגוונות) אינם מצליחים בכך, חוסנם הנפשי נפגע והם נכנסים למצבים של סיכון ובחלק גדול של המקרים אף מדרדרים ושולי החברה.

מדוע נוער עולה ממעט להתנדב?

נערים עולים רבים אינם נוטים להתנדב וזאת ממספר סיבות שונות:

סיבות אישיות – פנימיות

  • ריכוז עצמי גבוה בבניית הזהות העצמית
  • קונפליקט בין התפתחות ה"אני" וסדרי החברה המאופיין בבלבול.
  • תחושת ניקור אל הסביבה ושאיפה להשתחרר ממסגרות מכוונות יחד עם רצון לבנות חברה חדשה

סיבות סביבתיות – חיצוניות

  • משום שאין להם מודל הזדהות.
  • משום שאיש לא דרש מהם זאת.
  • משום שאיש לא הנחה וליווה אותם.
  • משום שאנשי המקצוע משוכנעים שאין ביכולתם לעשות זאת.
  • משום שלרכזי המתנדבים נראה שההשקעה לגבוהה מה"תוצר".

אם כן מה גורם להצלחה בהפעלת הנוער המתנדב?

1. שינוי התפישה מנעזר לעוזר

2. הגדרת משימה ברורה ומשמעותית

3. לגיטימציה לדבר על קשיים העולים מהתנדבות עם בני גילם

4. מבוגר משמעותי

5. תגמול בהתאם לציפיות המתנדב

 

הוזן ע"י: ליאור ברנד

עבור לתוכן העמוד