עתירה נגד גזירות משרד האוצר בהצעת תקציב 2007
הגדל

הוגשה עתירה לבג"ץ נגד גזירות משרד האוצר בהצעת תקציב 2007

הל"ב - התנועה למלחמה בעוני (ע"ר) ותנועת חבר"ה הגישו ב 10.9.06, עתירה לבג"ץ בבקשה להסיר מסדר יומה של הממשלה את הדיון על הצעת משרד האוצר לתכנית הכלכלית לשנת 2007, ולהורות על קיום דיון ענייני בממשלה לקביעת סדרי העדיפויות שיבואו לידי ביטוי בתקציב המדינה לשנת 2007.

העותרות מבקשות מבית המשפט לשים קץ להליך הבלתי תקין של אישור הצעת תקציב המדינה בממשלה, כך שחוברת מורכבת ומפורטת המונה 170 עמודים, מובאת לדיון בממשלה שבוע בלבד לאחר הבאתה לעיון השרים, בלי שניתן להם זמן מספיק ללמוד את ההצעה. העותרות יוצאות נגד המצב הקיים, בו בפועל משרד האוצר הוא זה שקובע את סדרי העדיפויות של הממשלה (בניגוד לקווי היסוד של הממשלה), בלי שלממשלה יש יכולת ממשית להשפיע על מבנה התקציב ובלי שמוצעות לה חלופות אפשריות, המייצגות סדרי עדיפויות אחרים.

העותרות טוענות, כי לא ייתכן שהצעת משרד האוצר הכוללת רפורמות מקיפות ושינויים מבניים מרחיקי לכת בכל משרדי הממשלה, תובא לממשלה ללא תיאום עם גורמי המקצוע הרלוונטיים במשרדי הממשלה ובלי להביא גם את עמדתם של גורמים אלה בפני הממשלה במסגרת ההצעה. עוד טוענות העותרות כי יש להורות על שיתוף הציבור בכללותו ועל שיתוף הארגוניים החברתיים בפרט, בדיון על תקציב המדינה לשנת 2007, כנדרש לשם קיומו של הליך דמוקרטי ראוי. זאת במיוחד לנוכח הפגיעות רבות באוכלוסיות מוחלשות, המופיעות בהצעה, המתווספות על הגזירות הרבות שהושתו על אוכלוסיות אלה בשנים האחרונות, בין היתר, כתוצאה מהליך לקוי זה.

לא ייתכן, ששנה אחר שנה, על אף הביקורת של מבקר המדינה, של היועץ המשפטי לממשלה ושל בית המשפט העליון ממשיכה ההתנהלות הלקויה ביותר בקבלת אחת ההחלטות החשובות ביותר המתקבלת במהלך השנה על-ידי הממשלה, החלטה אשר יש לה השלכות מכריעות על התנהלות הממשלה בשנה הקרובה.

העותרות מבקשות לדחות את הדיון בתקציב בממשלה, הקבוע ליום ג' הקרוב, 12.9.2006, עד לקבלת החלטה בעתירה.

מצ"ב נוסח העתירה שהוגש – בג"ץ 7356/06.

מצורף גם פירוט של האוכלוסיות הנפגעות כתוצאה מהצעת משרד האוצר ושל גדר הפגיעות בהם.

לפרטים נוספים: עו"ד עמית מור, יו"ר התנועה למלחמה בעוני, טל': 054-5225184

עבור לתוכן העמוד