לשכת "הכוכב" תרמה לקראת הפסח ישירות למשפחות ניזקקות 55 מנות לחג הפסח.
לשכת  "הכוכב" תרמה לקראת הפסח  ישירות למשפחות ניזקקות 55 מנות לחג הפסח.
כן תרמה 20 מנות לעמותה "הבסט" .
כל האמור לעיל ובנוסף עזרה ברכישת מנות לעמותת "לשובע".
אזכיר כי לשכת "הכוכב" הנה לשכה של מסדר הבונים החופשים בישראל אשר אף היא במסגרת הכללית גורמת ללשכות להגביר את עזרתן להתנדב ולהרחיב את  המצווה של "קמחא דפסחא".
כל לשכה עורכת לעצמה את סדר העדיפויות והעזרה שמוצאת לנכון במקום ובכמות.
 
 
עבור לתוכן העמוד