אות הוקרה לחברה עסקית הוענק ע"י ארגון ליונס לאינטל ישראל

החל משנת 1974 , מובילה אינטל ישראל את תעשיית האלקטרוניקה והמידע תוך קידום הסביבה האנושית והטכנולוגיה בה היא פועלת.

החברה פועלת ומסייעת לצמצום הפער הדיגיטלי בקרב מורים ותלמידים, להגברת המודעות לאיכות הסביבה, לתמיכה ברווחת הקהילה, פעילויות התנדבות בקרב עובדיה במוסדות חינוך ולמען נזקקים.

חברת אינטל מסייעת בפיתוח חשיבה מתקדמת בתחומי החינוך, למען קידום דור העתיד לעולם הטכנולוגי העתידי, מקדמת את המודעות לבטיחות בדרכים. עובדי מפעל אינטל מתנדבים בפעילויות חינוך שונות בנושאים מדעיים, טכנולוגים בתחומי איכות הסביבה ובטיחות ילדים, במתן שיעורי עזר במתמטיקה, בעידוד לימודי מדע וטכנולוגיה, בקידום תלמידים יוצאי אתיופיה, בחלוקת סלי מזון למשפחות נזקקות, בשיפוץ מגרשי משחקים, באימוץ מוסדות נוער בסיכון, בתי ספר למפגרים הסובלים מפגיעות קשות ובתי ספר לילדים אוטיסטים.

קרן אינטל תורמת כספים למוסדות חינוך, מגני הילדים ועד למוסדות להשכלה גבוהה, במסגרתם מתנדבים עובדי החברה.

 

עבור לתוכן העמוד