מגן שר הרווחה והשירותים החברתיים למתנדבים מצטיינים תשע"ו - 2016

18/07/2016
מגן שר הרווחה והשירותים החברתיים למתנדבים מצטיינים תשע"ו - 2016 (הגדל)

 

קול קורא להגשת מועמדות למגן שר הרווחה והשירותים החברתיים

למתנדבים מצטיינים לשנת תשע"ו-2016

משרדנו גאה להעניק את מגן שר הרווחה והשירותים החברתיים למתנדבים מצטיינים הפועלים בתחום השירותים המקצועיים של המשרד.

הענקת המגן מהווה הוקרה והערכה על פועלם של המתנדבים למען החוליות החלשות בחברה, ומאפשרת להעלות על נס את תרומתם של המתנדבים לרווחתם של הנזקקים בחברה. השנה בחרנו להעניק מגן גם לבתי עסק וחברות אשר עובדיהם פועלים בהתנדבות למען הקהילה, כהוקרה על האחריות התאגידית של אותם עסקים ולעידוד עסקים נוספים להצטרף אל מעגל הנתינה החברתי.

לבחירת מקבלי המגן ימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים ועדה בה חברים אנשי ציבור ואנשי מקצוע.

הקריטריונים לבחירת המועמדים והמועמדות למגן השר הם כדלקמן:

- משך הפעילות ורציפותה                                   - מידת החדשנות והיצירתיות

- השפעה  על אחרים והסביבה                            - מידת המסירות והדבקות במטרה

מצורפים הטפסים להמלצה על המועמדים והמועמדות למגן. אנא הקפידו על תנאי הסף המופיעים בסעיף א' בטופס. מועמדים שלא יעמדו בתנאי הסף לא יידונו בוועדה.

 

את טופס ההמלצה יש לשלוח בשלושה העתקים בדואר בלבד

עד ליום ב', י"ח באב תשע"ו (22 באוגוסט 2016) בשעה 12:00 בצהריים

(המלצה שתגיע לאחר המועד הנקוב ו/או לא בשלושה העתקים, לא תידון בוועדה)

כתובת למשלוח: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, שירות יעוץ לאזרח (שי"ל), מגדל שלום, רח' אחד העם 9, תל אביב, 91012

         

עבור לתוכן העמוד