תביעות קטנות - מדריך מקוצר
הגדל

לחצו כאן למדריך המקורי באתר התעשייה, המסחר והתעסוקה

מהו בית משפט לתביעות קטנות? היכן וכיצד מגישים תביעה? כיצד מתנהל המשפט? מתי מקבלים פסק דין? מוגש לכם מדריך מקוצר העשוי לענות על שאלות אלו ואחרות

ההסברים המובאים כאן ביחס לבית המשפט לתביעות קטנות מבוססים על החוק ועל התקנות בעניין זה. מטבע הדברים, הסבר קצר ותמציתי אינו יכול להקיף את כל המקרים והנסיבות שבגללם אפשר להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. גם ההסברים לגבי ההליכים, בבית המשפט ובהוצאה לפועל, אינם כוללים כל פרט, אלא רק ממחישים באופן כללי כיצד הדברים מתנהלים.

לכן אפשר להיעזר בהסברים אלו כהנחיה כללית ובמקרה של שאלות אפשר לפנות למזכירויות בתי המשפט לתביעות קטנות או למשרדי המועצה הישראלית לצרכנות, באמצעות הכתובות והטלפונים המתפרסמים כאן.

ככלל, לפני שמגישים תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות, מומלץ להיות נוכח בדיונים אחדים של בית משפט זה על מנת להתרשם מקרוב וללמוד כיצד מתנהל הדיון המשפטי.  נכון שדבר זה גוזל זמן, אבל לא רק שאתם עשויים לגלות שהדיונים יכולים להיות מעניינים, אלא יש בכך גם כדי לעזור לכם בניהול התביעה שלכם.

1. מהו בית משפט לתביעות קטנות?
א.   בית המשפט לתביעות קטנות הוקם במטרה להקל על הציבור להגיש תביעות כספיות בסכומים קטנים בדרך פשוטה, ללא עיכובים מנהליים, ובדיון קצר ומהיר. ייחודו של בית משפט זה בכך שהתובע והנתבע בדרך כלל מייצגים את עצמם ללא עו"ד (ראו סעיף 4(ב) בהמשך).           
כל אדם יכול להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות, אם הסכום שהוא תובע הוא 30,100 ₪ (סכום זה מתעדכן מדי פעם). אפשר לתבוע גם החלפה של מצרך, תיקונו או ביטול עסקה, אם שווי המצרך, שווי התיקון או סכום העסקה שתובעים לבטל הם עד 30,100 ₪.

בית המשפט אינו בעל סמכות לדון בעניין שבין עובד ומעביד, עניין שנמצא בסמכות ייחודית של בית הדין לעבודה.

ב.   בית משפט לתביעות קטנות מופעל ליד כל בית משפט שלום בארץ.

2. לתובע: היכן וכיצד מגישים תביעה?
א.  את התביעה מגישים בבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא אחד מאלה:

1. מקום מגוריו של הנתבע;

2. מקום עסקו של הנתבע;

3. המקום שבו בוצעה העסקה או נחתם החוזה;

4. המקום שבו הייתה העסקה אמורה להתבצע;

5. המקום שבו אמור היה המצרך להימסר.

ב.  כדי לפתוח בתביעה, יש להגיש לבית המשפט כתב תביעה (ראו דוגמא בהמשך). טופס כתב תביעה אפשר לקבל במזכירות בית המשפט. לכתב התביעה יש לצרף צילומים של המסמכים שעליהם מתבססת התביעה. יש לזכור, כי אין אפשרות לתבוע פעמיים בגלל אותו עניין, לכן רצוי לכלול בכתב התביעה כל סכום הנוגע לעניין.

ג.  יחד עם הגשת כתב התביעה למזכירות בית המשפט חובה לשלם אגרת בית משפט בשיעור של אחוז אחד מסכום התביעה, או סכום מינימלי של 83 ₪ (הסכום  מתעדכן מעת לעת). בעת מסירת כתב התביעה למזכירות לבית המשפט יודיעו הפקידים לתובע את התאריך והשעה שבהם ייערך המשפט.

ד.  בעת הגשת התביעה חשוב להקפיד כי זהות הנתבע תהיה אישיות משפטית (אדם או חברה), ולא שם מסחרי או כינוי. אם אפשרי עדיף לרשום גם את מספר תעודת הזהות, וכשמדובר בעוסק, מספר העוסק מורשה, וכשמדובר בחברה – מספר החברה.

ה.  כתב התביעה צריך להכליל גם פירוט של הנזקים הנטענים תוך תמיכתם, ככל האפשר. אם, למשל, נדרש פיצוי בשל הפסד שבוע עבודה, יש לצרף תלוש משכורת המעיד על שווי יום עבודה; אם נדרש החזר הוצאה, יש לצרף תיעוד ההוצאה, בעדיפות לקבלה.

ו.   בית המשפט ישלח לנתבע העתק של כתב התביעה וכן הזמנה לדין. בהזמנה זו יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום. כתב הגנה זה הוא התשובה שלו לתביעה. על הנתבע להגיש כתב הגנה ולהתייצב למשפט במועד נקבע בהזמנה. אם לא הגיש הנתבע כתב הגנה במועד רשאי התובע לבקש פסק דין בהעדר הגנה, אולם בית המשפט אינו מחוייב לנתנו ויכול להחליט על קיום דיון בנוכחות הצדדים. 

3. לנתבע: כיצד מגישים כתב הגנה?
אדם שקיבל בדואר מבית המשפט כתב תביעה והזמנה לדין חייב להגיש כתב הגנה על גבי טופס שיצורף לתביעה (ראו דוגמא בהמשך).      
יש למלא את הטופס ולהגישו לבית המשפט תוך 15 יום.                 
נתבע שאינו מגיש כתב הגנה או אינו מתייצב למשפט יפסיד ויינתן פסק דין נגדו.      
הנתבע רשאי גם להגיש תביעה שכנגד, כלומר לתבוע את התובע, אם יש סיבה לכך. גם סכום תביעה שכנגד מוגבל ל- 16,700 ₪.           
תביעה שכנגד מגישים על ידי מילוי כתב תביעה. בית המשפט יודיע במקרה כזה לתובע שעליו להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים.

4. כיצד מתנהל המשפט?
א.    המשפט מתנהל לפני השופט בצורה לא פורמלית, פשוטה ומהירה.

ב.   תובע או נתבע אינם רשאים להיות מיוצגים על ידי עורך דין במשפט, אבל במקרים מיוחדים אפשר לבקש מהשופט להיות מיוצג על ידי ארגון שהוסמך לשם כך. אם התיר השופט שארגון ייצג את אחד הצדדים, הוא ירשה גם לצד השני להיות מיוצג.

ג.   אם שני הצדדים מסכימים, רשאי השופט לדון בתביעה כבורר, או להעביר את הדיון לבורר אחר המסכים לדון בתביעה. הבורר אינו מקבל שכר מן הצדדים.       
ישנו הבדל בין ניהול משפט על ידי שופט לבין בוררות: אם יפסוק כשופט, אפשר לערער על החלטתו, לאחר שמבקשים רשות לכך מבית המשפט המחוזי. במקרה כזה עלול תהליך הערעור להימשך זמן רב, והדבר כרוך בהוצאות כספיות. אבל, אם השופט יפסוק בתביעה בתור בורר, קביעתו היא סופית ואי אפשר לערער עליה.

5. מתי מקבלים פסק דין?
השופט רשאי לתת פסק דין כבר בתום הדיון, אולם הוא רשאי לדחות את מתן פסק הדין למועד מאוחר יותר, לא יאוחר משבעה ימים מתום הדיון.

6.  כיצד לערער?
כדי להגיש ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות צריך לקבל רשות לכך מבית המשפט המחוזי. את בקשת הרשות לערער יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

7.  מה קורה אם לא מתייצבים למשפט?
א.  אם שני הצדדים לא מופיעים – התביעה תימחק. כשהתביעה נמחקת – אפשר להגישה מחדש.

ב.  אם מופיע התובע אך הנתבע לא מופיע – ייתן בית המשפט פסק דין על סמך כתב התביעה.

ג.  אם הנתבע מופיע אך התובע לא מופיע – התביעה תידחה.

כשהתביעה נדחית – לא ניתן להגיש תביעה מחדש.

בכל אחד משלושת המקרים הללו אפשר לפנות לבית המשפט ולבקש לבטל את פסק הדין, תוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין, או מאוחר יותר – תוך בקשה מנומקת להארכת המועד.

8.  מה קורה אחרי מתן פסק הדין?
אם בית המשפט קבע, שהנתבע צריך לשלם סכום כסף מסוים לתובע, הנתבע צריך לעשות זאת מייד, או בתוך התקופה שקבע בית המשפט.         
אם הנתבע אינו עושה זאת, יכול התובע לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל אשר בבית המשפט, עם העתקים מאושרים של פסק הדין לפי מספר הנתבעים-החייבים ועוד העתק נוסף. שם מקבלים טופס "בקשה לביצוע". לאחר שממלאים את הטופס במספר העתקים כמספר החייבים ועוד העתק אחד, ניגשים לקופת בית המשפט, משלמים אגרה, ונקבע מספר לתיק. התובע מקבל העתק מהבקשה וכן קבלה.     

 

לאחר מכן תשלח לשכת ההוצאה לפועל. מכתב אזהרה אל הנתבע-החייב, ותתבע ממנו לשלם את סכום התביעה. הוא יוזהר, שאם לא ישלם חובו בתקופה האמורה באזהרה, יינקטו נגדו אמצעים.

אם הנתבע-החייב אינו משלם, יקבל התובע הודעה מההוצאה לפועל בעניין זה. אז הוא יכול להגיש "טופס נקיטת אמצעים", ובו יצביע על הפעולה שהוא מבקש לנקוט, כגון: עיקול או צו מאסר. נציגי ההוצאה לפועל ייצאו לביתו של החייב שלא שילם ויעקלו את רכושו בערך של הסכום שמדובר בו. אם גם אז לא ישלם את המגיע, במקרים מסוימים יו"ר ההוצאה לפועל מוסמך להוציא פקודת מאסר נגדו.

במקרה של הוצאה לפועל בעניין שטרות, כולל שיקים, התהליך הוא קצת שונה ויוסבר לתובע על ידי אנשי ההוצאה לפועל כאשר ימסור את בקשת הביצוע לידיהם.

 

דוגמא לכתב תביעה - בבית המשפט לתביעות קטנות

ב: _____________                                            תיק מס': ______________

     1. שם התובע, מספר זהותו ומען מגוריו;

     2.  שם הנתבע, מען מגוריו או מען עסקו;

     3.  תיאור התביעה:

א. המקום והתאריך (או התאריכים) שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף.      
הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת;

ב. המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

ג.  מקום המסירה של הנכס;

ד.  מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

ה.  סכום הכסף הנתבע;

ו.   נימוקי התביעה (בתמצית):

4.    אני מצהיר כי בשנה האחרונה לא הגשתי בבית משפט זה יותר מחמש תביעות.

_________________

 חתימת הנתבע

 

עבור לתוכן העמוד