יחידת האיסוף המרכזית 8200 חיל המודיעין צ.ה.ל

יחידה 8200 היא יחידת האיסוף המרכזית של חיל המודיעין המספקת למעלה משמונים אחוז מהמודיעין של מדינת ישראל.

בשל חשיבותה העצומה של היחידה לביטחון המדינה מושקעים בה משאבים טכנולוגיים בקנה מידה גדול ומשרתים בה אנשים ברמה מקצועית גבוהה.

ההתנדבות של חיילי היחידה ומפקדיה היא מסורת רסת שנים העוברת בה מדור לדור כחלק מרכזי בסולם הערכים החברתי שלה. פעולות ההתנדבות משובצות גם בתכניות החינוך הפנימיות של היחידה ונעשות לאורך כל השנה. לכל פרויקט יש מלווה אחראי מטעם היחידה והוא המקשר עם גופים מחוץ למסגרת הצבאית ובהם: בתי ספר עירית תל אביב עירית רמת השרון, עמותת צ.ב.ע ועוד. הפעילויות המרכזיות של היחידה למען החברה הן: פרויקט "יחדיו" חניכת תלמידים בבתי ספר לקראת בחינות הבגרות.  הוסטל "נאות אביב"-  חניכה לימודית של נערות במצוקה ופרויקט "נחשון" – חניכת תלמידים לקראת בחינות הבגרות דרך האינטרנט.

ייעודו של פרויקט "יחדיו" הוא  לקדם תלמידים בכיתות י"א- י"ב ממעמד סוציו- אקונומי נמוך המתקשים בלימודים ובמיוחד במתימטיקה אנגלית ולשון ולהביאם ליכולת של עמידה בבחינות הבגרות. תחילתו לפני 6 שנים עם כ-80 מתנדבים מהיחידה והיום מספר המתנדבים הוא כ-200 חיילים היוצאים בכל שבוע ל-9 בתי ספר ללמד יותר מ-500 תלמידים.

בהוסטל "נאות אביב" ברמת השרון חוסות 51 נערות בנות 15-18 שהוצאו מבתיהן בצו בית משפט מחמת מצבי סיכון או מצוקה. לפרויקט זה מתנדבים 7 קצינים מהיחידה פעמיים בשבוע. הקצינים מסייעים לבנות בלימודים, תומכים בהן רגשית ומחזקים את דימוין העצמי.

פרויקט "נחשון" הוקם לפני ארבע שנים בשיתוף מט"ח (מרכז לטכנולוגיה חינוכית)כדי לחנוך בעזרת האינטרנט תלמידים בכיתות י' - יב' השישה בתי ספר באזורי הפריפריה ולהכשירם ללימודים מוגברים ברמה של 5 יח"ל במקצועות המתמטיקה והפיזיקה. 70 המתנדבים באים מרחבי היחידה ובהם גם קצינים. לשם כך הקימה היחידה חדרי אינטרנט ייחודיים בבתי הספר וציידה אותם במחשבים ובציוד נלווה.

בנוסף למפעלי התנדבות אלה משתתפים מאות חיילי היחידה גם במפעלי עזרה וסעד אחרים כגון: אריזת מזון לנזקקים, חבילות שי ותרומות לחגים  סיוד וצביעה במבנים בשכונות מצוקה, עזרה לילדים עם מוגבלויות ועוד.

מעשי ההתנדבות נעשים על חשבון זמן העבודה וגם בזמנם הפנוי של החיילים. חניכת בני הנוער היא עשייה תובענית ודורשת מן המתנדבים הזדהות רגשית ומאמץ אינטלקטואלי רב. התבססותה של יחידה 8200 על אנשים בעלי יכולות גבוהות מסבירה את ההצלחות שלה לא רק בתחומי המודיעין הסמויים אלא גם בתחום האנושי הגלוי.

 

אות הנשיא למתנדב הוענק ליחידה 8200 על היותה דגם מופלא של צבא העם למען העם, במעורבותה לקידום הנוער בישראל והעזרה לזולת.

 

עבור לתוכן העמוד