סקר התנדבות 2008
14/01/2009
הגדל

 

 

 

 

 

 

 

דוח מחקר התנדבות - סקר מס' 2643

 

 

 

1.  היקף העיסוק בהתנדבות

 

2008

2006

 

מתנדבים בהווה

מתנדבים בעבר

מתנדבים בהווה

מתנדבים בעבר

א) אחוז העוסקים בהתנדבות

15 + (2 פרח)

33 + (16 פרח)

16

28

משך העוסק בהתנדבות (שנים

6.6

3.8

 

 

ממוצע שעות בשבוע

7.8

6.6

 

 

ב) צפי לעתיד

 

 

 

 

אחוז שמתנדבים כיום ומתכוונים להמשיך

14.5

 

 

 

אחוז שלא מתנדבים כיום, אך רוצים לעסוק בהתנדבות

13%

 

 

 

ג) הערכות לגבי מגמת ההתנדבות

 

 

קטנה

30

26

כמו בעבר

20

28

גדולה

37

39

לא יודע

13

7

 

ד.  המאפיינים המבחינים בין מי שמתנדבים לבין מי שלא עוסקים בהתנדבות בין המתמדבים יש יחסית למי

     שלא מתנדבים

     -   יותר גברים

     -    אנשים דתיים

     -    ותיקים

     -    הכנסה מעל הממוצע

     -    ערבים

     -    בעלי השכלה גבוהה

 

 

מסגרת ההתנדבות

08

06

 

הווה

עבר

הווה

עבר

במסגרת ארגון

40

44

 

 

ארגון וישירות עם אנשים

34

13

 

 

ישירות עם אנשים

18

29

 

 

באמצעות האינטרנט

3

2

 

 

לא פרטו

5

12

 

 

 


 

3.  פרטים על הארגון (במסגרתו מתנדבים. הנתונים מוצגים מכלל המתנדבים)

א.  תחום העיסוק של הארגון

     רק בארגון המספק שרותים ישירות לאנשים                23

     גם בארגון המספק שרותים וגם הנאבק לשינוי             12

     נאבק למען שינוי                                                       24

ב.  מהו הארגון דרכו מועסקים בהתנדבות

     ארגון מתנדבים                                                         17

     מקום העבודה                                                           23

 

4.  כיצד מצאו/ניתן למצוא את מקום ההתנדבות (סקר 08')

 

בהווה

בעבר

מודעות הרוצים להתנדב כיום ודרכים למציאת מקום ההתנדבות

אינטרנט

2

1

31

חברים

32

30

20

פניה לארגון

16

17

53

פרסום

3

5

לא נבדק

דרך מקום העבודה

23

26

לא נבדק

אחר

17

16

לא נבדק

לא השיבו/לא יודע

7

5

20

סה"כ

100%

100%

 

 

5.  האם המתנדבים קיבלו הכשרה מתאימה (סקר 08')

 

הווה

עבר

עובד בתחום שמתמצא

10

12

קבל הכשרה מספיקה לפני תחילת העבודה

30

20

קבל הכשרה לא מספיקה לפני תחילת העבודה

2

1

קיבל הדרכה במהלך הפעילות

13

27

לא קיבל הכשרה או הדרכה

43

39

לא השיבו

2

1

סה"כ

100%

100%

 


 

6.  האם ארגוני המתנדבים עושים את העבודת הממשלה

     א.  האם מטפלים בנושאים שהממשלה צריכה לטפל בהם

 

08'

06'

רוב הנושאים הם אלו שהממשלה צריכה לטפל

65

60

רוב הנושאים הם לא מתפקיד הממשלה

20

24

חלק כך ולק כך

10

16

לא יודע/לא השיבו

5

--

סה"כ

100%

100%

     ב.  הממשלה מסירה אחריות

 

08'

06'

סורמות במידה רבה

38

43

גורמות במידה די רבה

32

27

גורמות במידה די מעטה

13

14

כלל לא גורמות

11

13

לא יודע/לא השיבו

6

3

סה"כ

100%

100%

 

 

7.  האם שרים וחכ"ים צריכים להקדיש זמן לעבודה בהתנדבות

    

08'

צריכים להקדיש את כל זמנם למילוי תפקידם

41

צריכים למצוא זמן גם לפעילות התנדבותית

51

לא יודע/לא השיבו

8

סה"כ

100%

 


 

נאוה לא להכין שקף נכלל בטבלה.

8.פרופיל סוציו דמוגרפי של –

 

 

מתנדבים בהווה

לא מתנדבים

א. מגדר

 

 

גברים

54

46

נשים

46

54

סה"כ

100%

100%

ב. גיל

 

 

25-18

17

15

26-30

9

8

31-40

16

16

41-50

16

19

51-60

17

17

61+

25

25

סה"כ

100%

100%

דתיות

 

 

חרדי

3

5

דתי

15

6

מסורתי

33

33

חילוני

49

56

סה"כ

100%

100%

ותק

 

 

ותיקים

94

81

עולים

6

19

סה"כ

100%

100%

רמת הכנסה

 

 

מתחת לממוצע

17

46

כמו לממוצע

32

28

מעל לממוצע

35

15

לא השיבו

16

11

סה"כ

100%

100%

ממוצע שנות לימוד

14.45

13.93

 

לאום

 

מתנדבים בהווה

יהודים

77

ערבים

23

 

עבור לתוכן העמוד