סקר ד"ר מינה צמח, התנדבות מבוגרים, מדגם מייצג נובמבר 2004

הגדרת התנדבות: עבודה שהפרט עושה שלא בשכר ולא בשרות של בני משפחה, ההתנדבות נעשית במסגרת מאורגנת או שלא במסגרת מאורגנת. מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת : 425 יהודים + 75 ערבים. נובמבר 2004. ניתוח משווה עם סקרי 2000 ו- 2001.

 מעורבות בהתנדבות   

  2000     2001        2004     
כיום      26 24 20
בעבר  25  31  27
לא   49 45 53

                

 האם מאורגנים  

  2000  2001  2004 
מאורגנים בארגון מתנדבים  35  28  43 
מסגרת אחרת  42  38  28 
מסגרת פרטית 23  33  27 
דרך מקום העבודה:     16%  
                                                 

                        מוכנים להצטרף  39%:

יודעים לאן לפנות  59%             לא יודעים  41%

 

תפיסות לגבי מגמת ההתנדבות לאורך זמן כלל הציבור:

                             2000          2001         2002          
גדלה  14  22  33
לא השתנתה  23  22  22
קטנה  46  46  32
לא ידעו להעריך  17  10  13

 תפיסה מוטה של עלייה בנטייה להתנדבות.

 האם תרומת כסף נחשבת התנדבותית

  כלל הציבור  מתנדבים בהווה  מתנדבים בעבר  לא 
כן  40  34  38  43  
לא  56  63  59  52 
לא השיבו  5  
סה"כ  100%  100%  100% 100% 

 

האם פעילויות עמותות תורמות להסרת אחריות מהממשלה

  כלל הציבור  מתנדבים בהווה  מתנדבים בעבר  לא  
במידה רבה  33  40  38  28 
במידה די רבה  24  26  24  24 
במידה מעטה  14  14  12  16 
כלל לא  21  11  19  25 
לא השיבו 
סה"כ   100% 100%  100%  100% 

 

שביעות רצון מהארגון

  הווה  עבר 
שבע רצון מאד  57  46 
די שבע רצון  31  43
די לא שבע רצון  3
לא שבע רצון 
לא השיבו 
סה"כ  100%  100% 

 

האם קיבלו הכשרה

  פועלים בהווה  פעלו בעבר   
לא היה צורך    30 
קיבלו הכשרה מספיקה    32  37 
 לא קיבלו הכשרה/לא מספיקה   38  53 

 

 פרופיל סוציודמוגרפי של  

  מתנדבים בהווה  מתנדבים בעבר   לא מתנדבים
מגדר        
גברים  50  45  46 
נשים 50  55  54 
גיל       
18-25  12  22  16 
26-30  4 14  10 
31-40  21  19  15 
41-50  16  18  20 
51-60  17  11  14 
61+  29  16  24 
דתיות   
חרדי 15 
דתי  17  13 
מסורתי  31  32 30
חילוני  37  46  56 
ותק       
ותיקים   92 90  97 
עולים  10 
רמת הכנסה       
מתחת לממוצע  17  24  29 
ממוצעת  29  29  30 
מעל הממוצע  44  37  31 
ממוצע שנות לימוד  14.5  14.4  13.4 

עבור לתוכן העמוד