מטרות החוג

מטרות החוג:

מטרת על: 

להטמיע את ערך ההתנדבות באורח החיים של הילד מתוך שאיפה שחוויה זו תלווה אותו כאדם מבוגר.

מטרות משנה:

1.      גיבוש הקבוצה המתנדבת סביב מטרה משותפת. ויצירת תחושת אחווה

         וסביבה תומכת עבור הילדים.

2.      יצירת קשר אסוציאטיבי אצל הילדים בין התנדבות לסיפוק.

3.      חיזוק הקשר בין הילדים המתנדבים והקהילה תוך מתן מענה לצרכים שונים 

         של האוכלוסייה נזקקת.

4.      חשיפת הילדים לקבוצות חברתיות שונות.

5.      חיזוק תחושת האחריות והאכפתיות של הילדים כלפי הסביבה.

 

 

עבור לתוכן העמוד