מגן השרה לעלייה ולקליטה למתנדבים מצטיינים 2016

9/08/2016
מגן השרה לעלייה ולקליטה למתנדבים מצטיינים 2016 (הגדל)

מגן השרה לעלייה ולקליטה

למתנדבים מצטיינים הפועלים לקליטת העלייה

 

 

שרת העלייה והקליטה, תעניק מגן מיוחד למתנדבים מצטיינים; יחידים ו/או ארגונים הפועלים לקליטת העלייה.

המגנים יינתנו כאות הערכה והוקרה של החברה הישראלית למתנדבים,

על הישגים שיש בהם תרומה מיוחדת לקליטת העלייה.

 

הקריטריונים העיקריים לבחירת המתנדבים המצטיינים הם כדלקמן:

 

·                    אזרח ותושב ישראל בן 15 שנים ומעלה ומתנדב בתחום קליטת העלייה.

·                    משך הפעילות ורציפותה

·                    מסירות, מאמץ ודבקות במשימה

·                    תרומה מיוחדת והשפעת הפעילות על קליטת העלייה

 

המועמדות חייבת להיות מוגשת על גבי טפסים שנועדו לכך, בשישה עותקים למועצה הלאומית להתנדבות בישראל ת. ד 62275 תל אביב 6162102

ניתן להגיש את ההמלצות ע"י המועמדים עצמם או ע"י הציבור (יחידים ו/או ארגונים).

 

את טפסי ההמלצה ניתן לקבל:

 

·                    במשרד העלייה והקליטה, אגף בכיר לקליטה בקהילה,

טל: 02-6752782 פקס: 02-6752666

·                    במשרדי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל,

טל: 03-5608888 פקס: 03-5606670

·                    באמצעות אתר האינטרנט של משרד העלייה והקליטה:

www.moia.gov.il

·                    באמצעות פורטל ההתנדבות: www.ivolunteer.org.il

 

המועד האחרון להגשת המועמדות יום ראשון ח באלול תשע"ו, 11.9.2016

עבור לתוכן העמוד