"מגן השרה לקליטת העלייה למתנדבים מצטיינים" 2013
הגדל

הנדון: מועמדות ל"מגן השרה לקליטת העלייה למתנדבים מצטיינים"

השרה לקליטת העלייה ח"כ הגב' סופה לנדבר תעניק את "מגן השרה לקליטת העלייה למתנדבים מצטיינים"

בתחום קליטת העלייה במטרה להעלות על נס את התרומה של ההתנדבות לקליטת העלייה, לבטא את הוקרת

המשרד והעולים למתנדבים ולעודד את המשך פעילותם החשובה.

המגן יוענק ליחידים ולקבוצות מתנדבים שהצטיינו בתחום בו פעלו או שפעולתם תרמה תרומה

מיוחדת לקליטתם של העולים בארץ.

מועמדים והגשת מועמדות.

כל אזרח/ית של מדינת ישראל, תושב/ת קבע בה, יכול להיות מועמד וכן כל קבוצת אזרחים ועמותה שפעלו

בהתנדבות למען העולים וקליטתם במדינה.

משך פעילות מינימלי של המועמדים (היום הקובע לחישוב תקופת הפעילות הוא יום פרסום המודעה)

לארגונים: מי שפעלו לפחות 3 שנים

לקבוצות (לפחות 5מתנדבים) מי שפעלו לפחות 3 שנים

לבוגרים(יחידים) מי שפעלו לפחות 3 שנים

נוער (ארגונים או יחידים) מי שפעלו לפחות 18 חודש

רצ"ב טפסים אותם יש למלא ב – 6 עותקים.

. את ההמלצות ניתן להעביר למועצה הלאומית להתנדבות בישראל, ת.ד. 19151 תל אביב 61191

המועד האחרון להגשת מועמדות הינו יום רביעי, ה' חשון תשע"ד 9.10.2013

ב ה צ ל ח ה!

> לתקנון ושאלון לחץ כאן

עבור לתוכן העמוד