האגודה לזכויות החולה בישראל
הגדל


ליצירת קשר: ת.ד52056,  תל-אביב 6152001
טלפון: 03-6022934,  פקס: 03-6021878

דוא"ל: info@patients-rights.org  

לאתר הבית של האירגון לחצו כאן

THE SOCIETY FOR PATIENT’S RIGHTS IN ISRAEL

האגודה לזכויות החולה היא עמותה עצמאית, המהווה כתובת מחוץ למערכת הבריאות, לחולים ולבני משפחתם, לשם מימוש זכויותיהם הקבועות בחוק. האגודה נוסדה במאי 1996, סמוך לאישור חוק זכויות החולה בכנסת והיא רשומה כעמותה (מס' 580284164 ) ומאושרת כמלכ"ר.

מטרות האגודה:

 • לשמש "כלב שמירה" למימוש זכויות החולה.
 • פיתוח מודעות הציבור לזכויותיו כאשר הוא בא במגע עם מוסדות הרפואה.
 • הקניית ידע למטפלים ולמטופלים בסוגיות השונות שלזכויות החולה.
 • ייצוג חולים בפני המוסדות הרפואיים במטרה לפתור בעיות פרטניות.
 • ייזום מחקרים בנושאים הקשורים לזכויות החולה, אתיקה רפואית וצרכנות בריאות.
 • ייזום שינויים ומעורבות בהליכי חקיקה, תוך הצגת עמדת החולים ובני משפחותיהם.

דרכי פעולה:

 • טיפול בפניות הציבור– טיפול בכל בקשה לייעוץ ובתלונות על פגיעה בזכויות החולה אשר מגיעות לטיפולנו בשלושה אפיקים עיקריים:
 • טלפון - קו טלפון פתוח לפניות הציבור טלפון: 03-602-2934.
 • פורומים באינטרנט - ניהול שני פורומים לשאלות ותשובות בנושא זכויות החולה באינטרנט: באתר YNET ובאתר STARMED
 • מוקדים אזוריים – הפעלת מוקדי האגודה בגליל העליון, חיפה, רעננה, באר שבע, ות"א.
 • פרסומים - האגודה מפרסמת את "חוק זכויות החולה" בשפות עברית, אנגלית, ערבית, רוסית ואמהרית וכמו כןפרסומים נוספים כגון: ייפוי כוח ואפוטרופסות לטיפול רפואי, הסכמה מדעת לטיפול רפואי, ביטוח בריאות משלים ועוד.
 • הסברה - ארגון כנסים, הרצאות, קבוצות דיון וחוגי בית לציבור הרחב ולצוותים רפואיים בקשר לזכויות החולה ובמערכת היחסים שבין המטפל למטופל.

פרויקטים בעשייה ובפיתוח

א. חקיקה בכנסת– ליווי וקידום חוקים, בכללם מעמד מלווים ובני משפחותיהם, איסור הפלייה מטעמי גיל, קרן סיוע למיעוטי יכולת בתשלום השתתפות עצמית.

ב. סיוע משפטי-ייעוץ משפטי לפרט בבעיות של מימוש זכויות החולה.

ג. פורום לארגוני חולים– הפעלת פורום משותף לארגוני חולים במטרה לטפל בנושאים משותפים הנוגעים לזכויותיהם כחולים.

ד. הסברה– הרחבת מערך ההסברה בקרב הציבור הרחב, תוך דגש על חולים וקשישים.

ה. מאגר מידע– הקמת מאגר מידע בכל הקשור לזכויות החולה ובכלל זה פסקי דין רלבנטיים, מחקרים ומאמרים , השוואות בינלאומיות וכו'.

ו. מידע באינטרנט- שדרוג אתר האינטרנט במטרה להרחיב את המידע המוצג לציבור, ואפשרות האיתור שלו.

ז. מוקדים גיאוגרפיים – הוספת מוקדים שיביאו לקידום המודעות בקרב אוכלוסיה נוספת כגון: דוברי השפה הערבית, המגזר החרדי, עולים שאינם שולטים בשפה העברית.

בריאותו של האדם, זכויותיו, כבודו וכך של בני משפחתו - הם מאבני היסוד של חברה דמוקרטית וצודקת. לצערנו, במקרים רבים, זכויות אלה אינן נשמרות.

החברה הישראלית משנה את פנייה. תופעות של אלימות, התנכרות, התעלמות מכבוד האדם ופערים חברתיים הולכים ומתרחבים, הם ממאפייניה של ישראל עכשיו, ותופעות אלה משתקפות גם בנעשה במערכת הבריאות.

האגודה לזכויות החולה מגיעה לציבור רחב של ישראלים הנזקקים לטיפול הרפואי בכל שכבות הציבור וברחבי הארץ.

כל פעילי האגודה הם מתנדבים. תקציב האגודה בא רובו ככולו מתרומות של קרנות ועסקים.

האגודה, המתפתחת במהירות זקוקה לסיוע כספי לביצוע תוכניותיה ופנייה זו אליך חשובה לנו מאוד. נשמח להעביר אליך מידע נוסף ולהיפגש עמך או מי מצדך במטרה לקבלת תרומה לאגודה.


 

עבור לתוכן העמוד