שלומית – עמותה להפעלת מתנדבים לשירות לאומי

ליצירת קשר:
רחוב מנחם בגין 16, רמת גן
טלפון: 03-6129202    
פקס: 03-6129402

מטרות:
הפניית מתנדבים לשירות לאומי בתחומי רווחה, חינוך, שירותי בריאות, קליטת עליה ושירותים קהילתיים אחרים. המטרה היא לסייע לעובדים מקצועיים בתחומים המפורטים לעיל לעזור לאוכלוסיות חלשות כגון: נכים, קשישים, מפגרים, עולים חדשים ואנשים חולים.

AIMS:
This organization is concerned with the training and placement of National Service Volunteers in areas such as health-care services, schools, care of unprivileged children and day-care centers.

הארגון נוסד בשנת:   1993.

תנאי קבלה:
בת / בן בעלי פטור משירות צבאי בגילאי 18-22.

מספר חברים רשומים:   1,000 מתנדבים.

עבור לתוכן העמוד